Leren door ervaren

Al meer dan 15 jaar zetten we onze acteurs in voor trainingen, coaching, assessments, workshops, instructievideo’s en e-learning.

Trainingen

Onze acteurs laten u ervaren hoe u het beste kunt handelen met betrekking tot agressie, assertiviteit, beoordelings-/functioneringsgesprekken, communicatie, competentiegericht werken, debatteren, eigen kracht, effectief leiderschap, feedback geven of ontvangen, gesprekstechnieken, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, klantgerichtheid, motiverende gespreksvoering, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, opvang en nazorg, presentatievaardigheden en performance, sociale vaardigheden, slechtnieuwsgesprekken, sollicitatievaardigheden, verzuim, weerbaarheid, weerstand en dergelijken.

Assessments

Onze karakters worden regelmatig ingezet tijdens assessments en praktijkexamens. Ze creëren een prettige sfeer tijdens deze – vaak spannende – situaties. De kandidaat kan hierdoor optimaal zijn/haar competenties en geleerde vaardigheden tonen. De professionele trainingsacteurs van De Karakters nemen u de zorgen uit handen zodat u zich volledig op de kwaliteiten van uw kandidaten kunt richten.

Workshops

Tijdens onze workshops rondom gedrag en communicatie maken we deelnemers actief bewust van hun gedrag. De sessies hebben een open en eerlijk karakter waarbij we niet leunen op theoretische modellen en uit de boeken werken. We oefenen situaties in de praktijk. ‘Al doende leert men’, daar geloven we in. U ervaart zelf wat wel en wat niet goed werkt. Rondom heel wat thema’s hebben we inmiddels workshops ontwikkeld, maar we ontwerpen deze ook graag voor u op maat.

Coaching

Tijdens coachingstrajecten biedt onze trainingsacteur de deelnemer extra mogelijkheden. Zo kunnen vaardigheden worden geoefend, rondom een persoonlijke leervraag. Eigen gedrag wordt inzichtelijk door gesprekssituaties te oefenen en deze na afloop samen te analyseren.

Onderwerpen van een coachingstrajecten zijn zeer divers. Voorbeelden hiervan zijn assertiviteit, beoordelings-/functioneringsgesprekken, communicatie, effectief leiderschap, gesprekstechnieken, motiverende gespreksvoering, presentatievaardigheden en performance, slechtnieuwsgesprekken en sollicitatievaardigheden.

We werken samen met ervaren partners die deze training of coaching – met onze acteurs als co-trainer – volledig kunnen verzorgen.

Mysteryacteur

Het is mogelijk om onze acteurs in te zetten zonder dat de deelnemers van tevoren op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt een echte klant, client, bezoeker, verdachte, etc. maar eigenlijk is het een mysteryacteur van De Karakters. Komt onze mysteryshopper op bezoek in uw winkel? Of zet u een mysteryslachtoffer in tijdens een BHV training? Uw personeelsleden of deelnemers handelen alsof het een echte situatie betreft. Achteraf analyseren we samen het eigen gedrag. Waar liggen er verbeterpunten en hoe kunnen we het beste handelen in een dergelijke situatie?

Instructievideo’s en e-learnings

Bepaalde situaties hergebruiken? Soms kiezen organisaties ervoor om onze trainingsacteurs niet “live” in te zetten. Ze tonen bepaalde situaties liever door middel van een realistische, professionele video. De Karakters levert hiervoor de acteurs. Daarnaast denken we ook graag mee over de vorm en de regie. Zo creëren we een geloofwaardige video waar uw deelnemers het maximale van zullen opsteken.

Leren op een prettige manier

Werken met een (trainings)acteur kan best confronterend zijn. Wij vinden het belangrijk dat de sessie naast leerzaam ook leuk is. Het mag zeker geen stress opleveren. Onze karakters zorgen ervoor dat de deelnemers met een prettig gevoel een training, coaching of workshop beleven zonder “angst” voor de acteur. De acteur is er voor de deelnemer(s) en niet voor zichzelf.

Bewust, persoonlijk, creatief en op maat

In ons portfolio hebben wij de beschikking over acteurs die zich o.a. richten op het omgaan met agressie of psychisch gestoord gedrag. Anderen zijn gespecialiseerd in verzuimbeleid, onderhandelingsvaardigheden of klantgerichtheid. Ze zijn ervaren, hebben allemaal hun eigen specialisme en ze zijn bekend met uiteenlopende werkvormen.

Alleen of in een groep? We bedenken uw sessie graag op maat.